Iestājoties Dobeles 1. vidusskolā,
​nepieciešamie dokumenti:


1. Direktoram adresēts bērna  vecāka / likumiskā pārstāvja iesniegums.

2. Liecība par iepriekšējo izglītību.


Dokumentus var iesniegt klātienē skolas kancelejā
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 vai elektroniski,
sūtot uz e-pastu dobele@d1vsk.edu.lv  
Telefoni uzziņai 
63700161 (kanceleja), 
63722143 (direktore)