Labbūtības ceļa karte skolā

Projekta konkurss


2021.gada augustā  trīs Dobeles 1. vidusskolas jaunieši pieteica sevi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Izturot konkursa pirmo kārtu, jaunieši kopā ar pavadošo pedagogu, piedalījās šī projekta rakstīšanas apmācībās no 2021.gada 16. līdz 18.augustam Jelgavas tehnikumā. Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, jaunieši  kopā ar Elejas vidusskolas, Bikstu pamatskolas un Vilces pamatskolas skolēniem 3 dienas aktīvi darbojās gan savas skolas komandā, gan skolu jauktās komandās, lai izprastu, kādas ir jauniešu galvenās problēmas, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, un kā tās novērst.

Šajā projektu konkursā jaunieši cīnās par iespēju gūt finansējumu savu aktivitāšu īstenošanai, tāpēc joprojām notiek aktīvs darbs, lai līdz 10.septembrim iesniegtu kvalitatīvu, saturīgu un pamatotu projekta pieteikumu.