Dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001 (VIAA) ESF finansējums  un valsts budžeta finansējums.
Īstenošanas laiks: 01.01.2016.-31.12.2020.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 Vairāk par projektu
2019./2020. mācību gads.
2018./2019. mācību gads.
2017./2018. mācību gads.