Dalība projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2./16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017.–31.12.2020. ES fonda līdzfinansējums un Nacionālais publiskais finansējums.

Projekta mērķis - Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Vairāk par projektu

2021./2022.m.g. skolā tiek nodrošināts pedagoga palīga atbalsts latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību stundās, kā arī sporta-peldēšanas (ritmikas) un dizaina un tehnoloģiju stundās. Īpašu uzmanību atbalsta nodrošināšanai veltām tieši pirmajās klasēs, kad jāapgūst ne vien mācību saturs, bet arī jānostiprina prasme organizēties darbam, sakārtojot savus mācību piederumus un plānojot veicamos uzdevumus. ​Projekta ietvaros strādā 4 pedagogu palīgi, kas sniedz atbalstu skolēniem no 1.- 4.klasei ikdienas mācību stundās. Atbalsts mācību satura izpratnē tiek nodrošināts arī attālinātā mācību procesa laikā,  par saziņas līdzekli izmantojot dažādus elektroniskos resursus. 

       2020./2021. m.g.  projekta ietvaros strādā audiologopēds un 11 pedagogu palīgi, kas sniedz atbalstu skolēniem no 1.- 4.klasei ikdienas mācību stundās. Atbalsts mācību satura izpratnē tiek nodrošināts arī attālinātā mācību procesa laikā,  par saziņas līdzekli izmantojot dažādus elektroniskos resursus. 

2019./2020. m.g. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" skolā tiek nodrošinātas audiologopēda nodarbības/konsultācijas, kā arī sniegts pedagoga palīga atbalsts ikdienas mācību stundās, tas būtisks ir īpaši pirmajā klasē, kad jāapgūst ne vien mācību saturs, bet arī jānostiprina prasme organizēties darbam, sakārtojot savus mācību piederumus un plānojot veicamos uzdevumus.