Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir viens no 40 JA Europe un 118 Worldwide tīkla biedriem kopš 1991. gada, sabiedriskā labuma organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē.

     SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Mācību nolūkos SMU pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē, piem., skolēni ražo un pārdod produktus vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa, to pārstāv "Junior Archievment Latvia" un Dobeles 1. vidusskola.Vairāk par projektu

     SMU darbības laikā ir iespēja piedalīties gadatirgos un dažādos pasākumos, piem., "Cits Bazārs", kur skolēni pārdod savu produktu un iepazīstas ar jauniem draugiem un uzvaru gadījumā saņem vērtīgas balvas. Ja SMU ir iekļuvis Latvijas labāko SMU vidū, skolēniem ir iespēja piedalīties Latvijas SMU finālā "Jauno Uzņēmēji dienās" pamatskolas grupā un Eiropas SMU finālā vidusskolas grupā.

Dobeles 1. vidusskolā darbojās Komerczinību pulciņš, kura dalībnieki, neraugoties uz milzīgo konkurenci, aktīvi piedalās SMU veidošanā un piedalās visos iepriekšminētajos pasākumos. Jau otro gadu Dobeles 1. vidusskolas SMU tiek atzīti kā vieni no labākajiem uzņēmumiem Latvijas mērogā, kur skolēni startē gan latviski, gan angliski.