Sākot ar 2018. gada septembri Dobeles 1.vidusskolā tiek īstenot Latvijas 100 gades programma “Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir  nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē/ neklātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas,  kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu. Vairāk par programmu