Piekļūstamības paziņojums

Publicēts: 02.06.2023.

Dobeles 1. vidusskola  saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni –www.dobeles1vidusskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dobeles 1. vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti.
  • Saites uz ārējiem resursiem atvērsies bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Navigācija izmantojot tastatūru nav iespējama.
  • Nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu.
  • Nav iespējama teksta izmēra tālummaiņa.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.06.2023. Izvērtēšanu veica Dobeles 1. vidusskolas administrācija.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kuram šobrīd nav piekļūstamības, lūdzam sazināties ar Dobeles 1.vidusskolu

e-pasts: d1vsk@dobele.lv vai  tel. +371  63722307

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

e-pasts: webmaster@dobele.lv vai tel.: +371 63722307

Sūdzību iesniegšana

Sūdzībām par tīmekļvietnes piekļūstamību e-pasts: d1vsk@dobele.lv vai  tel. +371  63722307

ZIŅAS PAR PAZIŅOJUMA SAGATAVOŠANU

Šis paziņojums sagatavots 02.06.2023.