Dobeles 1.vidusskola

Adrese: Dzirnavu iela 4, Dobele, LV-3701

Tālrunis: 63 722 023
Kanceleja: 63 700 161
Dežurants: +371 27 821 659

E-pasta adrese: dobele@d1vsk.edu.lv
                     d1vsk@dobele.lv


Dobeles 1. vidusskolas rekvizīti:
Maksātājs:

Dobeles novada Izglītības pārvalde

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701

Reģ.Nr. 90009147276

Norēķinu konts  SEB banka Dobeles filiāle

Nr. LV28UNLA0050014477694

Kods  UNLALV2X

Saņēmējs:

Dobeles 1.vidusskola

Dzirnavu ielā 4


Rakstiet šeit...