Tradīcija var dzimt vienā dienā, vienā notikumā, bet tās pastāvīgumu pierāda gadi. Mūsu skolā ir izveidojušās skaistas, vērtīgas un noturīgas tradīcijas, kas vieno skolas saimi gan ikdienā, gan svētkos visa gada garumā.


Septembris

 Zinību dienas svinīgie pasākumi 

Tēvu diena

Drošības nedēļas pasākumi

Ziedu paklāja veidošana pie

Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa

Skolēnu radošo darbu izstāde 

Oktobris

 Skolotāju diena

Dalība Prāta sporta spēļu “Zemgale” sacensībās

Labie darbi

Sacensības peldēšanā

Skolēnu radošo darbu izstāde

Novembris

 Mārtiņdienas tirdziņš 

Klašu komandu sacensības “Lāčplēša skrējiens”

Dalība pilsētas organizētājā “Gaismas gājienā”

Valsts svētku svinīgie pasākumi

Skolēnu radošo darbu izstādes

 Decembris

 Adventes sveču iedegšana 

Koru, ansambļu Ziemassvētku koncerti

Ziemassvētku pasākumi klašu grupās

Enģeļu pasts

Skolēnu radošo darbu izstāde

 Janvāris Barikāžu atceres dienas

Skolas skatuves runas konkurss “Zvirbulis”

Skolēnu radošo darbu izstādes


Februāris

 Atvērto durvju diena

Aktivitātes Valentīndienā

Sveču diena

E-prasmju nedēļa

Biznesa pratības nedēļa


Skolēnu radošo darbu izstāde

Marts

 

Ģimeņu sporta svētki

Karjeras dienas

Žetonvakars

Skolēnu radošo darbu izstāde

 

Aprīlis

 

Tautas deju kolektīvu koncerts

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīti pasākumi

Skolas Karoga svētki


Skolēnu radošo darbu izstāde

 


Maijs


Ģimenes dienas koncerts

”Mazās zvaigznītes” – ritmikas noslēguma pasākums 1.- 4. klašu skolēniem

Pēdējā zvana svētki

Ekskursija apbalvotajiem skolēniem skolēniem par labiem mācību sasniegumiem

Klašu ekskursijas, pārgājieni

Skolēnu radošo darbu izstādes

Jūnijs

 Atvadas no skolas 12.klašu skolēniem

9.klašu skolēnu izlaidums

Augusts

 Mācību gada ieskaņas pasākums

 

​​Tāpat kā daba aprit savu pārmaiņu gadu, tā arī skolas tradīcijas iezīmē noteiktus pieturas punktus mācību gadā. Tradīcijas tiek veidotas, koptas, tās rodas no jauna, padarot skolas dzīvi krāsainu kā varavīksne.