​​
  • Kārtība kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 1.vidusskolas 1. klasēs, un to pieņemšanas termiņi.
  • Lejuplādējama iesnieguma veidlapa 
​​

Pasākumi martā

 Kā notiek mācības vidusskolā?

DOKUMENTU IESNIEGŠANA Mācībām Dobeles 1. vidusskolā
2022. /2023. mācību gadam notiek skolas kancelejā

  • ·      uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim)
  • ·     aizpildot iesnieguma veidlapu 
  • ·    iesniedzot iepriekšējās izglītības dokumentu

    Informācijas precizēšanai zvanīt
     63700161, 63722143 vai rakstīt dobele@d1vsk.edu.lv    vai    d1vsk@dobele.lv