Rakstiet šeit...
1011111Pirmsskolas izglītības programma.
21011111Pamatizglītības programma.
21015911Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma.
11015611Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
23015811Speciālās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Rakstiet šeit...