Dobeles 1. vidusskola uzsāk
skolēnu uzņemšanu 1. klasēs
2022. /2023. mācību gadam.
​dokumentu iesniegšana notiek laikā no 1.marta līdz 31. martam:


·      nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz izglītības iestādes elektroniskām pasta adresēm 

d1vsk@dobele.lv vai dobele@d1vsk.edu.lv

·      klātienē, iesniedzot iepriekš aizpildītu iesniegumu(lejupielādējama un aizpildāma)

·      iesniegums un uzņemšanas kārtība pieejami skolas mājas lapā https://dobeles1vidusskola.lv/ , www.dobele.lv un
Dobeles 1. vidusskolā pie dežuranta.

Izglītojamo mācību sasniegumu
​vērtēšanas kārtība
Videonovērošanas sistēmas izmantošanas kārtība 
Kārtība, kādā tiek nodrošināta izglītības organizācija un norises nosacījumi
Dobeles 1.vidusskolā
Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 1.vidusskolas 1. klasēs, un to pieņemšanas termiņi
Darba organizācija
​no 2022. gada 6. janvāra
..