Contact Info
Contact Info

Adrese: Dzirnavu iela 4, Dobele, LV-3701

Tālrunis: 63 722 023
Kanceleja: 63 700 161
Dežurants: +371 27 821 659

E-pasta adrese: dobele@d1vsk.edu.lv        d1vsk@dobele.lv

Rekvizīti

Maksātājs: Dobeles novada Izglītības pārvalde, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, reģ. nr. 90009147276, norēķinu konts  SEB banka Dobeles filiāle, nr. LV28UNLA0050014477694, kods  UNLALV2X

Saņēmējs: Dobeles 1.vidusskola, Dzirnavu ielā 4, Dobele, LV-3701,

Jautājumi, priekšlikumi, atsauksmes.

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts