​Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu Dobeles 1.vidusskolas 1. klasēs
Iesnieguma veidlapa ir saglabājama savā ierīcē, aizpildāma, parakstāma un nosūtāma uz e-pastu d1vsk@dobele.lv , pretējā gadījumā savus privātos datus atstāsiet uz servera publiskai apskatei.
Pasākumi februārī

DOKUMENTU IESNIEGŠANA Mācībām Dobeles 1. vidusskolā
2023. /2024. mācību gadam notiek skolas kancelejā

  • ·      uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim)
  • ·     aizpildot iesnieguma veidlapu 
  • ·    iesniedzot iepriekšējās izglītības dokumentu

    Informācijas precizēšanai zvanīt
     63700161, 63722143 vai rakstīt dobele@d1vsk.edu.lv    vai    d1vsk@dobele.lv
Kā notiek mācības vidusskolā?