Kā notiek mācības vidusskolā?

Dobeles 1. vidusskola

uzsāk skolēnu uzņemšanu 1. klasēs 2022. /2023. mācību gadam. ​dokumentu iesniegšana notiek laikā no 1.marta līdz 31. martam:

  • ·      klātienē, iesniedzot iepriekš aizpildītu iesniegumu. (lejupielādējama un aizpildāma)

  • ·      iesniegums un uzņemšanas kārtība pieejami skolas Dobeles novada mājas lapā  un Dobeles 1. vidusskolas mājas lapā un
         Dobeles 1. vidusskolā pie dežuranta.